Uroczysta sesja

Z okazji 20-lecia powstania Samorządu Terytorialnego 28 maja 2010 w Sali „Panoramy” odbyła się uroczysta sesja Rady, którą prowadził przewodniczący Dariusz Zieliński; była to 57 sesja 5 kadencji.

Gośćmi uroczystości byli:Krystyna Wiśniewska - Bugaj - radna Sejmiku Zachodniopomorskiego; Andrzej Potyra-starosta myśliborski; F. Urlich  Kasch - burmistrz Schnewerdingen; byli burmistrzowie Józef Wawrzyniak i Józef J. Faliński; księża; młodzież; mieszkańcy i media. Wprowadzeniem do sesji był występ naszej kochanej „Halki”, która ma dwie nowe solistki Wiktorię i Joannę i nową dyrygentkę Joasię Solińską-Zagatę. Dalej poszedł pokaz multimedialny, zaprezentowany przez uczniów Gimnazjum nr 1 w Barlinku.  Wreszcie głos zabrał przewodniczący Dariusz Zieliński, witający wszystkich radnych i burmistrzów od początku istnienia samorządu. Ze sceny płynęły wspomnienia tamtych dni z ust między innymi Ryszarda Wiśniaka przypominającego działalność  Zbigniewa Kosińskiego, ks. Franciszka Morawskiego, i Komitetu  Obywatelskiego „Solidarność”.

Najbardziej rzeczowe i merytoryczne wystąpienie, pozbawione patosu i górnolotnych słów miał pierwszy burmistrz Józef Wawrzyniak, któremu przyszło sprawować urząd w najtrudniejszym okresie i którego ekipa opracowała plan przestrzennego zagospodarowania, obowiązujący do dzisiaj realizowany. Powołane zostały wówczas nowe struktury urzędu; powołane kadry; spółki komunalne i opieka społeczna; przejęcie jednostek oświaty i szkolnictwa; likwidacja PGR-ów; różnego rodzaju przekształcenia. Z okolicznościowymi wspomnieniami i życzeniami wystąpił Józef J. Faliński. O miejscu i roli Barlinka w dzisiejszej rzeczywistości mówił burmistrz Zygmunt Siarkiewicz, który nagrodził wielu obywateli i pracowników Urzędu na okoliczność 20-lecia Samorządności; poinformował o europejskiej nagrodzie dla Barlinka przyznanej w Strasburgu za Gminę Przyjazną Biznesowi. Srebrnego Gryfa Pomorskiego otrzymali: Jan Janas i Jan J. Miduch. Za zasługi dla Barlinka odznaczeni zostali Ewa Jakubowska, Andrzej Binkowski, Sławomir Koruc, Czesław Majkut, Ryszard A. Mitek i Janusz Sikorki.

Dla wielu były statuetki i listy gratulacyjne. Zygmunt Siarkiewicz mówił też o marce Nordic Walking; jego credo to „Przyszłość zależy od tego, co robimy teraz”. Burmistrz serdecznie życzył wszystkim mieszkańcom jak najlepiej. Okolicznościowe przemówienie wygłosił też  starosta Andrzej Potyra i także gość ze Schneverdingen F. Ulrich Kasch, który bardzo ceni sobie współpracę z Barlinkiem. Nie muszę chyba mówić o wielu gratulacjach, słowach uznania i kwiatach, trzaskających fleszach. Gospodynią uroczystości była dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 1 w Barlinku Lidia Kulczyka-Perske. Na uroczystości podana też zostałą informacja o przyznaniu Ireneuszowi Zagacie medal „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Gratulacje oraz szczęścia i powodzenia w Samorządności.

Urszula Berlińska
foto.ulf

 

Copyright (c) 2004 Echo Barlinka