Walne w TMB

11 marca 2004 r. od godz. 17.00 do przed 21.00 trwało Walne Zebranie Członków Towarzystwa Miłośników Barlinka, któremu przysłuchiwał się red. Kuriera Szczecińskiego Bronisław Słomka, a któremu przewodniczył Andrzej Potyra. Do komisji Uwag i Wniosków wybrani zostali Danuta Ślepowrońska, Tadeusz Szyld i Grażyna Domachowska.

Sprawozdanie z działalności Zarządu TMB za rok 2003 obszernie przedstawiła Jadwiga Drwięga, sprawozdanie finansowe za 2003 r. zaprezentowała przewodnicząca komisji rewizyjnej Elżbieta Ligenza. Działalność i koszty Echa Barlinka przedstawił red. Naczelny Krzysztof Kędzior. Walne Zebranie przyjęło sprawozdanie z działalności Zarządu i zatwierdziło sprawozdanie finansowe. Udzieliło Zarządowi absolutorium. W toku zebrania odbyła się dyskusja nad sprawozdaniami i dyskusja programowa. Podjęto wolne wnioski i uchwały Walnego Zebrania.

Nowym Sekretarzem Zarządu wybrano Bożenę Kuleszę–Mazurek. Romana Kaszczyc wróciła do pomysłu zorganizowania 15 kwietnia br. “Święta Niezapominajki”, w obchody którego włączy się Teatr Wiatrak. W dyskusji mówiono również o tym, że już wkrótce członkowie TMB będą mieć logo swojego stowarzyszenia, którego projekt zrobi Romana Kaszczyc. Na dzisiaj bardzo dużym problemem jest realizacja przez TMB czynszu za salę w kwocie 600 zł/mies., w związku, z czym istnieje konieczność podnajmowania sali. W zakończeniu odczytane zostały zebrane przez komisję wnioski z zebrania. Zakończenia Walnego Zebrania dokonała Jadwiga Drwięga, dziękując przybyłym za aktywny udział w TMB, które już myśli o nowych inicjatywach takich, jak choćby uporządkowanie cmentarza w Moczydle.

Następne spotkanie członków TMB po Wielkanocy, 15 kwietnia; do zobaczenia.

Urszula Berlińska