Na berlińskich salonach

Na Międzynarodowej Giełdzie Turystycznej, która odbywała się od 12 marca w Berlinie na ekspozycji Zachodniopomorskiej Organizacji Turystycznej, swoje walory prezentowało nasze miasto oraz sąsiedni Myślibórz.

Cancun w Barlinku

Nowy dzierżawca dawnej restauracji Gryf – Jan Siwek prowadzi intensywny remont pomieszczeń. Obiekt na 180 miejsc ma zostać otwarty 1 maja i będzie nosił nazwę Cancun (od znanego meksykańskiego uzdrowiska) i będzie oferował kuchnię polską i meksykańską. Mają odbywać się tam eleganckie dansingi w dawnym stylu dla dorosłych i poważnych ludzi.

Smutna statystyka

Na 15.430 mieszkańców gminy w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym, w 2003 r. 463 osoby były trwale uzależnione od alkoholu (3%), a 1999 osób (13%) nadmiernie spożywały alkohol. 46 nastolatków ma kłopoty szkolne i życiowe z powodu nadużywania alkoholu. Odnotowano 278 interwencji domowych wobec osób będących pod działaniem alkoholu, a 87 osób odwieziono do Izby Wytrzeźwień w Gorzowie. Zatrzymano 29 praw jazdy kierującym pojazdy pod działaniem alkoholu, kierując sprawy do sądu. To bardzo smutna statystyka.

Chcą być ekologiczni

Pięciu właścicieli domów jednorodzinnych przy ul. Św. Bonifacego, użytkujących szamba wystąpiło z inicjatywą budowy przepompowni ścieków do systemu odprowadzania ścieków realizowanego przy budowie hali produkcyjnej Watex-u. Inicjatywę wesprą UMiG i firma Watex, wydatkując na ten cel po 15 tys. zł.

Gaz dla Płonna i Krzynki

Zakład Gazowniczy wystąpił z wnioskiem o budowę sieci rozprowadzającej gaz do obu miejscowości. Coś się w końcu zmieniło – dawniej Gmina musiała to robić na własny koszt, zakład gazowniczy łaskawie to przejmował i czerpał z tego korzyści. Teraz sam o to zabiega.

Pole karawaningu

Jak nam wszędobylskie wiewiórki doniosły jeden z miejscowych przedsiębiorców, który odkupił stawy w okolicy Domu Dziecka, zamierza wybudować tam pole karawaningu, co zwiększy ofertę turystyczną miasta. Podobno miejscowa Lokalna Organizacja Turystyczna zamierza wystąpić z wnioskiem o przyznanie Barlinkowi statusu miejscowości wczasowej. Wszystkie pomysły gorąco popieramy i oczekujemy na dalsze.

Problemy likwidowanych szkół

Stowarzyszenie (w rejestracji) na rzecz rozwoju Rychnowa, podjęło działania na rzecz utworzenia szkoły społecznej. Zamierza ograniczyć zatrudnienie i wysokość nauczycielskich pensji, wykonywać we własnym zakresie sprzątanie i ogrzewanie obiektów. UMiG bez przeszkód może przekazać subwencję i użyczyć obiekty. Natomiast NSA oddalił skargę na likwidację SP Osina.

Kanalizacja starego Bometu

Podmioty gospodarcze funkcjonujące na terenie starego Bometu, uzyskały pozwolenie na budowę kanalizacji sanitarnej o długości 1,5 km do miejskiego systemu kanalizacji. Przy okazji, do tego systemu mogą być podłączone dwa budynki zlokalizowane przy ul. Fabrycznej. Oddalono wniosek o zrzucanie ścieków do pradoliny Płoni.

Pierzeja do realizacji

Nieprawdziwe są pogłoski, że ktoś rozpoczął budowę w miejscu zlikwidowanego kiosku przy ul. Rynek. Były to prace polegające na przesunięciu instalacji gazowej. Działki pod budowę 3 budynków pierzei rynkowej przy tym skwerze będą sprzedawane w drodze nieograniczonego przetargu.

Przesunięty remont

Z powodów finansowych starostwo przesunęło termin adaptacji pomieszczeń części internatu w ZSZ nr 1 i przeniesienia tam filii PUP na 2005 rok.

Lepiej mieć własne

Po wprowadzeniu przez Gminę wyższych ulg przy sprzedaży mieszkań komunalnych radykalnie wzrosła liczba wniosków o wykup lokali mieszkalnych. Natomiast przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla członków spółdzielni mieszkaniowych, burmistrz będzie stosował 95-procentową ulgę. Kupować warto – lepiej być prawnym właścicielem.

Rusza Górny Taras

Składane są już wnioski o rozpoczęcie inwestycji na GT. Dewenloper złożył wniosek o wykup kompleksu 15 działek budowlanych na terenie poniżej SP-4. Złożono wnioski o sprzedaż gruntu na dalszym ciągu ul. Widok, na budowę wielofunkcyjnego pawilonu handlowego i zamianę gruntu między prywatnym właścicielem a Gminą w kierunku Jaromierek, co pozwoli na rozpoczęcie procesów inwestycyjnych.

Wytrwały cyklista

Nasz wytrwały rowerzysta Zygmunt Jaśniak w 2003 roku przejechał aż 6.200 km – czyli objechał ok. 1,5 raza obwód Polski. Zachęcamy do objechania nowej UE.