Komisja Rewizyjna

Na lutowej sesji Rady Miejskiej radni nie odwołali ze składu Komisji Rewizyjnej Krzysztofa Komorowskiego, mimo, że ten nie chciał uczestniczyć w pracach nowopowołanego składu pod przewodnictwem Stanisława Opatowicza. Radny Komorowski ponownie złożył wniosek dotyczący rezygnacji w pracy Komisji. We wniosku czytamy, że po odwołaniu dotychczasowego przewodniczącego Tadeusza Szylda, radny Komorowski nie widzi możliwości pracy w nowym składzie Komisji i “nie chce swymi działaniami uwiarygodniać sposobu odwołania Przewodniczącego Szylda”.

Tym razem Rada stosunkiem głosów 11 do 10 odwołała K.Komorowskiego ze składu Komisji Rewizyjnej. Wobec tego, że Komisja powinna liczyć 7 osób, a obecnie w jej skład wchodzi tylko pięciu radnych (wszyscy z SLD) ogłoszono, zgodnie z porządkiem obrad, wybory uzupełniające. Jednak kolejni radni zgłaszani do składu Komisji nie wyrażali zgody. W związku z tym przewodniczący rady Mieczysław Adryjanowski ogłosił, że jest zmuszony do przygotowania zmian w statucie gminy.

Przedstawiono Radzie nowy plan pracy Komisji Rewizyjnej. Jednak, że na styczniowej sesji taki plan już uchwalono, stwierdzono, że będą to tylko zmiany w planie pracy na bieżący rok. Nowa Komisja Rewizyjna podważyła protokół poprzedniej Komisji z kontroli Straży Pożarnej ze względu na sposób przeprowadzenia tej kontroli, a konkretnie za brak jakichkolwiek procedur, które powinny być zachowane. W związku z tym zaplanowano na maj nową kontrolę kompleksową wykorzystania środków Gminy na ochronę przeciwpożarową. W tym miejscu radny Szyld poinformował, że poprzednia kontrola przeprowadzona w ubiegłym roku przez poprzednią Komisję i protokół z niej są ważne.

Promocja gminy i jej efekty

To temat, który już dawno nie był referowany na sesjach Rady Miejskiej. Tym razem radnym przedstawiono sprawozdanie inspektora ds. promocji Katarzyny Wawrzyniak z zadań zrealizowanych w ramach promocji Barlinka w latach 2002-2003.

W 2002 roku budżet promocji i reklamy wyniósł niewiele ponad 68 tys. zł. W ramach tej kwoty miasto brało udział w targach turystycznych i różnego rodzaju prezentacjach, także telewizyjnych, zakupiono gadżety reklamowe, wydano informatory o gminie, widokówki, kalendarze.

W 2003 roku budżet promocji wyniósł już tylko 45,3 tys. zł. A był to rok, w którym obchodzono 725-lecie miasta. W ramach tej kwoty ponownie Barlinek brał udział w targach turystycznych i prezentacjach, zakupiono gadżety reklamowe, wydano różnego rodzaju wydawnictwa, opublikowano artykuły promocyjne w prasie.

Jakie powinny być efekty działań promocyjnych? To przede wszystkim wzrost zainteresowania inwestorów krajowych i zagranicznych, wzrost dochodów z sektora usług turystycznych, wzrost zainteresowania ofertą turystyczną (i nie tylko) Barlinka a także wzrost ilości przyjazdów turystów krajowych i zagranicznych. Wymierną skuteczność tych działań bardzo trudno jest ocenić. Najważniejszym efektem ma być wzrost zadowolenia mieszkańców miasta i gminy.

Radni proponowali, aby poczynić starania o uzyskanie przez Barlinek statusu uzdrowiska, z czym wiązałaby się możliwość pobierania od turystów opłaty klimatycznej. Duże nadzieje pokłada się w nowo utworzonej Lokalnej Organizacji Turystycznej.