PROGRAM MAJÓWKI


30 kwietnia 2004

Międzynarodowe uroczystości

z okazji wstąpienia Polski do Unii Europejskiej

 

godz. 12.30 - uroczysta Sesja Rady Miejskiej - BOK Panorama

godz. 13.00 - konferencja z udziałem miast partnerów powiatów myśliborskiego i choszczeńskiego z państw Unii Eurpejskiej - BOK Panorama

od godz. 14.30 - koncerty i występy zespołów muzycznych - prowadzi Ryszard Hyży - Rynek

godz. 15.30 - odsłonięcie drogowskazu unijnego, wciągnięcie flagi UE - Rynek, Urząd Miasta i Gminy

godz. 16.00 - wspólna fotografia mieszkańców Barlinka - Rynek

godz. 19.30 - zabawa taneczna - ogród Hotelu Alma

godz. 24.00 - pokaz sztucznych ogni

 

1 maja 2004

V Barlinecki Jarmark Ceramiczny

godz. 12.00 - rozpoczęcie Jarmarku, wybicie okolicznościowej monet i rozpalenie plenerowego pieca ceramicznego

godz. 12.15 - 18.00 - zwiedzanie osady rycerskiej - namioty, skóry, kotły, sprzęty codziennego użytku, uzbrojenie, warsztaty rzemieślników. Pokazy walk, konkursów rycerskich, gier i zabaw średniowiecznych. Blok konkursowy - strzelanie z łuku, kuszy, miotanie toporem i oszczepem, nauka fechtunku. Wybijanie okolicznościowej monety.

godz. 14.00 - 16.00 - aukcja ceramiki z Pracowni Ceramiki Unikatowej BOK Panorama.

godz. 17.00 - 21.00 - blok artystyczny: Formacja Słońce - Słoneczna Gromada, grypa przedszkolna, finaliści festiwalu piosenki, break dance, Dwa Podwórka, Paradox.

Ponadto pokazy rzemiosła artystycznego, praca na kole garncarskim, wyplatanie koszy z wikliny, sianoploty, stoiska: Towarzystwa Miłośników Barlinka z atrakcyjnymi książkami oraz Lions Club Barlinek.

 

2 maja 2004

Festyn Rodzinny

organizator - Szkoła Podstawowa Nr 1

im. Tadeusza Kościuszki w Barlinku

godz. 14:00 – 19:00 na Rynku

W programie między innymi:

- loteria fantowa,

- aukcja prac dziecięcych,

- konkursy,

- występy zespołów młodzieżowych,

- degustacja ciast,

- grill i inne atrakcje.

 

3 maja 2004

godz. 12:00 – uliczne biegi majowe – organizator BOSTIR

godz. 12:00 – otwarty turniej w warcabach stupolowych „U Gęsiarki” –  mini turniej  w warcaby dla dzieci i rodziców – organizator BOSTIR.

godz. 13:00–18:00 – występ zespołu muzycznego w trakcie imprez sportowych, kiermasz stowarzyszeń kobiet wiejskich.