Powiat Myśliborski

Nietypowy powiat

Powiat myśliborski, rozciągający się na przestrzeni około 78 km, ma spore kłopoty związane z funkcjonowaniem trzech równorzędnych miast i gmin: Barlinek, Dębno i Myślibórz.

Powiat z kłopotami

Fakt, że w skład powiatu wchodzą trzy równorzędne miasta i gminy sprawia samorządowcom powiatu ogromne kłopoty i jest źródłem konfliktów samorządowców Dębna i Barlinka ze starostwem. Starostwo chcąc zracjonalizować wydatki, likwiduje lub ogranicza funkcję niektórych instytucji działających dotychczas w tych miastach. Wywołuje to rozgoryczenie i protesty władz samorządowych i mieszkańców obu miast.

Dębno walczy

Dotyczy to w szczególności Dębna, które w okresie dawnego woj. szczecińskiego było siedzibą większości instytucji byłego woj. chojeńskiego. Dzisiaj po utracie ich statusu lub ich likwidacji jak chociażby sanepidu, filii pogotowia, kłopotami z utrzymaniem filii wydziału komunikacji, ograniczeniem zatrudnienia w poradni psychologiczno-wychowawczej i likwidacji uprawnień do wydania pozwoleń w zakresie budownictwa, były przyczyną protestów i ostrych zarzutów wobec starostwa w czasie grudniowej sesji Rady Miejskiej i na spotkaniu samorządowców w starostwie. Nastroje wrogości wobec powiatu są tak radykalne, że można było spodziewać się nawet referendum w sprawie wyjścia gminy Dębno i Boleszkowic z tego powiatu i wejścia w skład dyskutowanego powiatu nadodrzańskiego ze Słubicami i Kostrzyniem. Pierwszy etap tego scenariusza już mamy za sobą. Otóż Rada Miejska w Dębnie podjęła uchwała zobowiązującą burmistrza do podjęcia działań mających na celu wyjście gminy Dębno z powiatu myśliborskiego i reaktywowaniu dawnego powiatu chojeńskiego.

Zdesperowany Barlinek

Podobne nastroje panują w Barlinku, który ze swoim potencjałem gospodarczym i dużą samodzielnością być może w ogóle nie potrzebuje takiej instytucji jaką jest powiat. Rozgoryczenie budzi stan zabezpieczenia pożarowego, krańcowo słaby w porównaniu z Dębnem i Myśliborzem. Ogromne protesty wzbudza decyzja starostwa o likwidacji z dniem 31 sierpnia dobrej szkoły ponadgimnazjalnej – LO przy ul. Leśnej i przeniesienia jej z dniem 1 września do ZSP nr 1. Poza próbą przejęcia 820 tys. zł subwencji na prowadzenie tego LO, nie ma merytorycznych powodów do jej likwidacji, tym bardziej, że ma ona nabór ponad 30% uczniów pochodzących z terenu innych gmin. Chyba, że argumentem jest próba ratowania finansów ZSP nr 1, które na ogrzewanie olejowe tej szkoły wydaje miesięcznie około 70 tys. zł. Ta decyzja starostwa i rady powiatu wywołuje ogromne protesty i interwencje kierowane do Kuratorium Oświaty i MENiS. Likwidacja LO będzie przypuszczalnie przyczyną zorganizowania referendum w Barlinku lub przyczyną szerokich protestów przeciwko samorządowi powiatu.

Problemy starostwa

Na tle obu deprecjonowanych miast i gmin, urzędniczy Myślibórz ma się dobrze, inwestując w swoje powiatowe instytucje. Ostatnio okazało się, że funkcjonowanie filii wydziału komunikacji w Barlinku i Dębnie może kosztować w 2004 r. około 250 tys. zł. W Barlinku gmina zaplanowała na ten cel w budżecie 40 tys. zł i powiat przypuszczalnie nie będzie w stanie utrzymać obu filii, tym bardziej, że nie przewiduje tego ustawa. Jeżeli dodać do tego problemy obu zadłużonych szpitali powiatowych w Barlinku i Dębnie to można ocenić, że skala problemów przerasta możliwości finansowe samorządu powiatowego. Można jedynie współczuć doświadczonym radnym powiatowym, że stanęli wobec takich dylematów i muszą szkodzić wyborcom ze swoich gmin. Potwierdza to jedynie tezę, że powiaty są niepotrzebnym ogniwem samorządu terytorialnego, z którym szybko trzeba coś zrobić.

Dane statystyczne powiatu na dzień 31.12.2003 r., w nawiasach dane za 2000 rok.

Gmina Barlinek: powierzchnia 25.887 ha, liczba mieszkańców 19.969 (20.282), miasto 14.646 (15.075), gmina 5.323 -  ubyło 313 mieszkańców

Gmina Dębno: pow. 31.878 ha, liczba mieszkańców 21.182 (21.498), M-14.316 (14.621) G-6.866 ubyło 316 mieszkańców.

Gmina Myślibórz: pow. 32.878 ha, l. mieszk. 21.525 (22.171); M-12.381 (12.913), G-9.144 – ubyło 646 mieszkańców.

Gmina Boleszkowice: pow. 13.468 ha, liczba mieszk. 2.910 (3.220) ubyło 310 mieszkańców

Gmina Nowogródek Pomorski: pow. 6.451 ha, liczba mieszkańców 3.367 (3.405)  - ubyło 38.

Łącznie liczba mieszkańców powiatu na przestrzeni 3 lat zmalała z 70.576 osób do 68.953 osób tj. o 1.623.

Stanisław Opatowicz