“Piękno ukryte” w Gorzowie

W Muzeum Lubuskim w Gorzowie Wlkp. w lutym i marcu prezentowane były prace artystów (ceramika i malarstwo) powstałe w czasie pleneru “Piękno ukryte – Barlinek 2003”.

Uroczystość otwarcia odbyła się w dniu 20 III br. przy udziale gości i organizatorów z Gorzowa i Barlinka. Zwyczajowo wystawę otworzyła gospodyni obiektu pani Gabriela Balcerzak, potem o plenerze i twórczości mówili: Brygida Liśkiewicz, dyrektor BOK, Dariusz Przewięźlikowski, komisarz pleneru i Burmistrz MiG – Zygmunt Siarkiewicz, którego obecność usatysfakcjonowała gości jak i gospodarzy, bowiem jak podkreślano dał świadectwo rangi, wspierania i poważnego traktowania barlineckich plenerów przez władze miasta. Wieczór wzbogacił koncert zespołu wokalnego dziewcząt z MDK w Gorzowie “Klaster II”, który prowadzi p. Zbigniew Bocian. Ze strony dyrektora Muzeum Lubuskiego p. G. Balcerzak padły propozycje współpracy z twórcami i stworzenia tradycji corocznej ekspozycji prac poplenerowych w Gorzowie. Muzeum Lubuskie ma teraz dwie galerie wystaw czasowych: jedna (nowa przy muzeum, druga to spichlerz. Jest jeszcze Biuro Wystaw Artystycznych, Pałacyk (dawny WDK) i kilka galerii prywatnych. No cóż tylko pozazdrościć.

RK