Lokalna Organizacja Turystyczna

LOT w Barlinku informuje, że do końca kwietnia można dokonać wpisu do informatora „ABC turysty w Barlinku”. Informator ma na celu bezpłatne udostępnienie każdemu turyście pełnego pakietu informacji o atrakcjach i usługach z terenu Barlinka i okolic.

Informator wydany w 30 egzemplarzach zostanie wyłożony w najczęściej odwiedzanych instytucjach i punktach miasta - poczta, banki, restauracje, centra handlowe, stacje paliw, dom kultury, muzeum, apteki itp.

Wpis do książki kosztuje tylko 5 zł (pokrycie kosztów druku), natomiast całostronicowa reklama (format A4) - 40 zł.

Druki zlecenia można otrzymać w Pensjonacie pod Sosnami, Muzeum Regionalnym oraz Centrum Handlowym BIMEX.

LOT ogłasza również konkurs z nagrodami na pamiątkę z Barlinka. Regulamin konkursu jest do wglądu w Barlineckim Ośrodku Kultury przy ul. Podwale 9.

Zapraszamy.