Wykorzystać szansę

Ekologiczna elektrociepłownia

Dyskutowany od kilku miesięcy problem modernizacji kotłowni miejskiej PEC, ma szansę na efektywne załatwienie. Przy czym ma to być budowa nowej elektrociepłowni, wykorzystującej ekologiczne źródła ciepła.

Po wielotygodniowych konsultacjach prowadzonych przez burmistrza Zygmunta Siarkiewicza z potencjalnym realizatorem tej inwestycji polsko-szwedzką spółkę ze Szczecina, które toczyły się przy wydatnym zaangażowaniu prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, w dniu 9 marca radnym naszej Rady zaprezentowano koncepcję powołania spółki do realizacji tego zadania. Przedstawiono też potencjalnych strategicznych inwestorów. Są nimi trzej zagraniczni inwestorzy, z których jeden z pochodzenia Niemiec pochodzi z RPA. Inwestorzy do realizacji budowy elektrociepłowni proponują utworzenie spółki z 20-proc, udziałem Gminy (aport w postaci terenu).

Ma to być elektrociepłownia o mocy 12 MW, z możliwością zwiększenia mocy do 16 MW, w której źródłem energii elektrycznej i ciepła będzie spalanie odpadów produkcyjnych drewna i gałęziówki leśnej, słomy i wierzby energetycznej, czyli tanich źródeł ciepła. Była by to pierwsza tego typu inwestycja w Polsce. W Europie funkcjonuje około 200 takich elektrociepłowni. Zasadniczym celem funkcjonowania elektrociepłowni ma być produkcja energii elektrycznej i jej sprzedaż do krajowego systemu energetycznego lub sprzedaż dla odbiorców z UE, a wtórnym celem wykorzystanie ciepła do celów grzewczych, a także możliwość zaopatrzenia w ciepłą wodę. EEB rocznie ma zużywać około 75 tys. ton biomasy i będzie spełniała wszelkie wymogi UE w zakresie emisji spalin, m.in. emisja tlenku azotu zmniejsza się o 50%, a związków siarki prawie 2,5 raza. Dotychczasowa cena ciepła może zmniejszyć się z 46 zł za GJ do około 33-35 zł za GJ. Zatrudnienie pośrednie przy działalności elektrociepłowni może uzyskać 30 osób. Dodatkowe korzyści mogą osiągnąć rolnicy przy  hodowli wierzby energetycznej oraz przewoźnicy dostarczający biomasę.

W przypadku gdy inwestorzy podtrzymają ofertę, a Rada Miejska zatwierdzi umowę spółki, do końca bieżącego roku mają być załatwione sprawy formalne i pozwolenie na budowę. Budowa ma trwać 18 miesięcy, czyli do połowy 2006 roku, po czym stare obiekty kotłowni będą rozebrane i przeznaczone pod magazyny biomasy. Inwestorom odpowiada dotychczasowa lokalizacja kotłowni miejskiej PEC. Realizatorem inwestycji ma być spółka ze Szczecina. Wartość inwestycji ma wynieść około 13,5 mln Euro, czyli ok. 65 mln zł.

Odrębnym tematem będzie dystrybucja wytwarzanego przez EEB ciepła i konieczność termoizolacji sieci przesyłowej tzw. ciepłociągów, co może pochłonąć kilka milionów zł. Tym dystrybutorem i inwestorem może być spółka PEC lub inny podmiot wyznaczony przez Gminę, który w początkowym okresie może do tego celu wykorzystywać oszczędności zakupywanego ciepła, by je później radykalnie obniżyć po zakończeniu termoizolacji ciepłociągów lub zaciągnąć na ten cel kredyt. Oceniając całość zagadnienia można uznać, że ta forma jest korzystna dla Gminy, która obecnie nie ma zdolności kredytowej do realizacji tak poważnego zadania inwestycyjnego. Powinna, więc stwarzać warunki. Temat jest jednak opóźniony, co najmniej o 3-4 lata. Życzymy więc skuteczności w realizacji tego zadania.

Stanisław Opatowicz